RASENS HISTORIK


Aberdeen Angus är en skotsk nötkreatursras, djuren är helt svarta eller röda och saknar horn, Angus var den första köttrasen som kom till Sverige, vilket skedde den 5:e september 1946, då fartyget Havsbris angjorde svensk hamn med 212 skotska Angus.

Rasen är en utpräglad köttras som ända från uppkomsten i slutet av 1700-talet har avlats för att ge ett kött av allra högsta kvalitet, till skillnad mot flera andra köttraser som ursprungligen avlades fram för att fungera som dragdjur. I många länder med omfattande köttproduktion har Angus ett dominerande inslag. Angus-rasens egenskaper att tillgodogöra sig grovfoder gör att den lämpar sig ypperligt för ekologisk uppfödning.

ANGUS
- FINSMAKARENS VAL


Angus har inte de största, mest svällande musklerna och inte heller den allra högsta tillväxten, istället för bulkproduktion är det förmågan att omvandla gräs till ett moget, saftigt och välmarmorerat kött som är rasens kännetecken.

Marmorerat kött innebär att det intramuskulärt finns insprängda fettceller som bidrar till att göra köttet mörare och saftigare. Eftersom fett fungerar som smakbärare bidrar det till att göra köttet mera välsmakande.

Fettsyra-sammansättningen skiljer sig mellan det marmorerade fettet och det utanpåliggande fettet (sk. putsfett) på det viset att halten Omega 3-fettsyror är högre i det marmorerade fettet.

Moderna utredningar visar på att den för människan så viktiga omega 3-fettsyran är 4 gånger så stor i köttet hos djur som bara ätit naturligt gräsfoder utan spannmål. Samtidigt är andelen onyttiga fettsyror betydligt lägre.

Olika nötdjursraser har olika mycket marmorerat kött, men foderstaten har stor betydelse. De som går på bete och som äter mycket grovfoder får ett mera marmorerat kött än de som äter mycket kraftfoder, de får dessutom större andel fleromättade fettsyror av dom sorter som är livsnödvändiga för människan.