Vi som driver gården heter Eric Andersson och Lena Roth,

 Eric är född och uppväxt på gården.
 
Hos oss kan du köpa klimatsmarta köttlådor av 100% gräsuppfödda Aberdeen Angus.

 Fodret till våra djur producerar vi själva på gården.
Våra Angus betar på naturbeten och ängar runt vår gård.

Vi säljer bara lådor från våra egna djur detta innebär att spårbarheten kan följas från födsel till låda.